} ?>

İptali için danıştay’a başvurdu

Avrupa’da bir çok ülkenin bile yürürlüğü koymadığı istanbul sözleşmesinden Türkiye’nin çekilmesinden sonra muhalefet partilerinden anlamsız ve yersiz tepkiler gelmeye devam ediyor..Milletin temel değerlerine dinamit koymak için hazırlanan bu sözleşme hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklar açıkça ortada.
Mor maskeli Akşener'den İstanbul Sözleşmesi mesajı | Gazete RüzgârlıAkşener, Başkan ,Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a başvurdu. Akşener, iptal dilekçesinde Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın Anayasa’nın 90’ıncı maddesine aykırı olduğunu belirterek, “….kanun hükmünde’ olduğu açık olan uluslararası sözleşmelere ilişkin tasarruf yetkisi kural olarak yasama organına aittir. Sadece ilgili maddelere bakıldığında da açıkça görüleceği gibi Anayasa’ ya aykırılık iddiasıyla itiraz yoluna başvurulması talebimize konu bu düzenleme; yasama organına ait olan uluslararası sözleşmelerle ilgili bu tasarruf yetkisini, Anayasa’nın 6. maddesi hilafına Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmasına cevaz vermektedir. Nitekim dava konusu 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı da anılan düzenlemeye dayalı olarak tesis edilmiştir” dedi.
Aileyi yıkan Sözleşmeye sahip çıkan İYİ Parti ve HDP aynı yerden mi talimat alıyor?Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin feshinin, “telafisi imkansız zararlar doğuracağının” altını çizerek, “Anayasaya aykırı olarak tesis edilen idari işlemin uygulanması halinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) kapsamında hakları korunan vatandaşların, telafisi güç veya imkansız zararlara uğrayacağı açıktır” diye vurguladı.

Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin feshinde kamu yararı bulunmadığını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

“Zira, davaya konu idari işlem tesis edilirken herhangi bir gerekçe yahut amaç bildirilmediği de göz önünde bulundurulmalıdır. İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesinde herhangi bir kamu yararı bulunmadığı, aksine sözleşmenin iptal edilmesinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadınlarının mağduriyetine sebep olacağı gözetilmelidir.”

Akşener, sözleşmeyi feshetme yetkisinin TBMM’de olduğunu da anlatarak, bu sözleşmenin feshini gerektirecek bir durum olmadığını da vurguladı. Akşener, bu kararın gerekçesinin açılanmasını da talep ederek, “Somut olay özelinde yetki yönünden hukuka aykırılık içeren işlemde, bununla bağlantılı olarak herhangi bir takdir yetkisinin varlığından da söz edilemeyecek olmakla birlikte; bir an için aksi varsayıldığında burada; idareyi, sözleşmeyi feshetmek yönünde işlem yapmaya sevk eden maksadın açıklanması zarureti karşımıza çıkmaktadır” dedi.

KARARNAMENİN DE İPTALİNİ İSTEDİ…Akşener, ayrıca 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesi’ndeki “bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme” hükmünün de Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti. Akşener, milletlerarası anlaşma “hükümlerini uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme” yetkisini Cumhurbaşkanı’na veren hükmün Anayasa’nın 6, 87, 90 ve 104. maddelerine aykırı olduğunu kaydederek, hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasını istedi.

 

Yayım tarihi
Gündem olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir