} ?>

İstanbul’dan güle oynaya gittiler

İlkokulu başlayan çocukların beynine kazınmaya başlar, sizi d’üsmanlardan kurtardı kimden nasıl kurtardı ? çok detaya girilmez detaya girilse yalanları bir balon misali patlayacak. bu sebepten dolayı yüzeysel gecerler, istanbul’u  5 yıl  3 bin küsür a’skerle isgal eden ingilizler tek k’ursun atmadan neden cekip gittiler deyince buna cevap veremezler,

İngilizler İstanbul’dan güle oynaya gittiler. Evet durum aynen böyle. İstanbul’u işgal eden İngilizler elini kolunu sallaya sallaya gelip işgal etti ve zamanı geldiğinde yine elini kolunu sallayarak İstanbul’dan çıkıp gitmiştir.


Ama kime sorsan sloganlarla ‘Çanakkale geçilmez’ diye haykırırlar. Peki Çanakkale geçilmediyse İstanbul nasıl i’şgal edildi bunun da bir cevabını verseniz diyorum.

Tarihi bildiğini iddia eden kemalistlere sormak lazım ; İstanbul’u işgal eden İngilizler tek bir mermi bile atmadan neden kendi istekleri doğrultusunda İstanbul’u boşaltıp gittiler?

İstanbul’u işgal eden baş düşmanımız olan İngilizler’e iş’gal süresince düzenlenen içkili yemek organizasyonları, kutlamalar, kokteyller vs. bunlar ne demek oluyor?

Fotoğraf: İsmet  (İnönü) ve İngiliz İ’şgal K’uvvetleri K’omutanı Ha’rington… 6 Ekim 1923
Ne yazık ki en işgalin en sonunda kema’listler  İngiliz O’rdusu’nu muhteşem bir kokteyl ve yemekle şehirden uğurladı.. Gerçek şu ki kemalistlerin ve İngilizlerin ortak d’üşmanı Os’manlı İm’paratorluğu idi.

Kemalist yalancılara göre; Türk Or’dusu o gün İstanbul’a girmiş ve şehri İngiliz iş’galinden kurtarmıştır. Oysa İngilizler, fotoğraflarda da gördüğünüz gibi şereflerine verilen muhteşem bir kokteyl ve yemeğin ardından alkışlar arasında 3 Ekim’de İstanbul’dan ayrılmışlardı. Ama sıkı durun, zaten Türk Or’dusu İstanbul’a, 6 Ekim 1923’te değil hemen hemen bir yıl önce 19 Ekim 1922’de Refet Paşa’nın ko’mutasında girmişti. Kafanız karıştı değil mi?

Anlatayım. İstanbul’u 13 Kasım 1918 tarihinde iş’gal eden İngilizler, 9 Eylül 1922’den sonra İstanbul’da Türk Or’dusu’na da yer açmak gerektiğini anladılar. Mustafa Kemal ve arkadaşları ile, Mudanya Mütarekesi’nde ortak işgal için anlaştılar. Ne de olsa Mustafa Kemal adı konmamış bir müttefik. Os’manlı İm’paratorluğu’nu yıkmak istiyor. Refet Paşa ve Jan’darmaları 19 Ekim 1922’de Gülcemal Vapuru ile İstanbul’a geldiler. Ve İngiliz as’kerleri ile Türk as’kerleri tam bir yıl İstanbul’da beraberce de’vriye attılar. Bir caddede İngiliz as’kerleri, diğer caddede Türk as’kerleri kardeş kardeş, beraberce dev’riye gezdiler. Bir de Va’hideddin’e İngilizci derler. Ah’laksızlar…İngilizler birlikte ingilize veda yemeği yediklerinden bahsetmezler vahdettin ingiliz gemisine binip kaçtı diye tarih okuturlar yazıklar olsun sizin gibi eğitim sistemine

Yayım tarihi
Tarih olarak sınıflandırılmış

1 yorum

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir